Архив


Закон об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов 


Закон об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов


 Закон Тамбовской области от 25.12.2006 № 127-З "Об областном бюджете на 2007 год" (в ред. Законов Тамбовской области от 03.04.2007 N 175-З, от 07.05.2007 N 196-З, от 23.07.2007 N 239-З, от 28.08.2007 N 257-З, от 27.09.2007 N 259-З, от 31.10.2007 N 296-З, от 30.11.2007 N 299-З, от 25.12.2007 N 322-З) 


 Закон Тамбовской области от 25.11.2005 № 386-З "Об областном бюджете на 2006 год" (в ред. Законов Тамбовской области от 03.03.2006 N 6-З, от 31.03.2006 N 20-З, от 23.05.2006 N 34-З, от 23.06.2006 N 48-З, от 20.07.2006 N 63-З, от 29.09.2006 N 75-З, от 24.11.2006 N 109-З, от 23.12.2006 N 128-З)


 Закон Тамбовской области от 23.12.2004 № 273-З "Об областном бюджете на 2005 год" (в ред. Законов Тамбовской области от 28.01.2005 N 286-З, от 22.02.2005 N 294-З, от 27.04.2005 N 318-З, от 28.06.2005 N 330-З, от 20.07.2005 N 336-З, от 16.09.2005 N 357-З, от 28.10.2005 N 367-З, от 13.12.2005 N 403-З)


  Закон Тамбовской области от 23.12.2003 № 182-З "Об областном бюджете на 2004 год" (в ред. Законов Тамбовской области от 28.01.2005 N 286-З, от 22.02.2005 N 294-З, от 27.04.2005 N 318-З, от 28.06.2005 N 330-З, от 20.07.2005 N 336-З, от 16.09.2005 N 357-З, от 28.10.2005 N 367-З, от 13.12.2005 N 403-З) 


 Закон Тамбовской области от 25.12.2002 № 79-З "Об областном бюджете на 2003  год ">(в ред. Законов Тамбовской области от 29.01.2003 N 96-З, 27.03.2003 N 105-З, от 30.05.2003 N 122-З, от 27.06.2003 N 134-З, от 23.07.2003 N 136-З, от 05.09.2003 N 146-З, от 23.09.2003 N 148-З, от 29.10.2003 N 156-З, от 23.12.2003 N 185-З)"